Image 1 of 1
20171201_washington_0002.jpg
12.1.17 - Shitake....